In Breda zijn vier verkeersregelingsinstallaties klaar voor Schwung. Deze app, ontwikkeld door Vialis en InfoPlaza, geeft fietsers eerder groen licht en biedt gemeente Breda een beter inzicht in de fietsstromen. De eerste fase is succesvol afgerond: Schwung kan nu gebruikt worden als extra (virtuele) verwegdetectie voor fietsers.

De app Schwung kent de weggebruiker en detecteert elke reis automatisch de gebruikte modaliteit. Als de app merkt dat een gebruiker zich met de fiets verplaatst, worden de gps-locatie en fietsrichting van de gebruiker doorgegeven aan Schwung. Schwung kan op basis van deze informatie een ‘groen-aanvraag’ doen in de gewenste fietsrichting, bij een op Schwung aangesloten VRI.

Functionaliteit uitgebreid

In oktober 2018 is deze functionaliteit uitgebreid met een terugkoppeling vanuit de VRI aan de app, dat de gebruiker door het verkeerslicht is ‘gezien’. Het is overigens niet de bedoeling dat de fietsers de app actief gebruiken in het verkeer. De terugkoppelingen worden daarom niet direct op het scherm aangeboden, maar als een dagelijkse statistiek in de app.

Testfase communicatie via bluetooth

Het is ook mogelijk om via bluetooth te communiceren met een variëteit aan randapparatuur, zoals 529 slimme fietsbellen of trillende handvatten. Daarmee zou het signaal dat je ‘gezien bent’, maar ook ‘verlengd groen’ veilig aan de fietser worden teruggekoppeld. Deze functie bevindt zich op dit moment nog in een testfase. De verwachting is dat dit begin 2019 wordt uitgerold.

Meer info: schwung.nu of via contact.